אירוע פגישה ראשונה של הפרוייקט החדש מחוגים

פגישה ראשונה של הפרוייקט החדש מחוגים

הזמנה: 

הפרוייקט יעסוק בחגים יהודיים וחגים של עמים אחרים, במחקר וטיולים.

ניתן להצטרף לפרויקט במייל

 

 mehogim@fishka.org.il 
חזרה לרשימה