אירוע "סדנה לכתיבת שירה - "מזשיר"- ערב כתיבת שירה עברית בהשראת יצירתו של דוד אבידן

"סדנה לכתיבת שירה - "מזשיר"- ערב כתיבת שירה עברית בהשראת יצירתו של דוד אבידן

הזמנה: 

 

סדנא לכתיבת השירה העברית בשיתוף המכללה לחינוחדש של תל-אביב בהנהלת דוד אבידן, מזמינים אתכם לערב קריאת שירה שבעקבותיו המשתתפים יכתבו יצירות פרי עטם בהשראת כתיבתו של הנועז והחדשני שבמשוררי השירה העברית החדישה ומן הקובעים והמשפיעים בספרות העברית בת-זמננו. 
 
מאחורי הווירטואוזיות השירית, התחכום הניסוחי והתקיפות (או אף התוקפנות) בתחום המילולי כשלעצמו – נשקפת שירה אקספרסיבית אך עצורה, מטאפיסית אך מפוכחת ועניינית, עשירה בהומור ובאירוניה אך משדרת עצב קיומי שפוי, אישית מאוד אך ציבורית ואפילו פוליטית, אקספרימנטאלית-מעבדתית אך סיסמתית-רטורית, קונקרטית ואפילו שימושית. 
 
שירה עתידנית משוכללת ומדויקת, כמעט מדע-בדיונית, המייצגת אישיות שירית חסרת מנוח, שחותרת ונדחפת לביצועים מושלמים, והמבטאת השקפת עולם כוללת, אנטי-אקסיומאטית, שוחרת שינויים וחידושים, אלגנטית באלימותה המסוגננת ומתופנקת בספארטניותה ההתבטאותית.
 
תרומה צנועה לתיאוריה של הפואטיקה.
 
שיר הוא דבר
שאני קובע שהוא שיר
לאחר שאני כותב אותו
כשיר או כלאשיר
אבל מפרסם אותו כשיר
 
ועכשיו תקבעו מחדש מזשיר.
 
דויד אבידן.
 
===================
תכנית הערב:
 
20:30 התכנסותהמשתתפים
 
20:45 החלק ה" אומהנותי "
 
21:30 מנוחהפסקה.
 
21:45 כות כותב כותבי כותבים שירה
 
22:30 קורא/עים שירה.
 
הכניסה: 30 ש"ח
חזרה לרשימה