אירוע סיור ירוק

סיור ירוק

הזמנה: 

סיור ירוק עם גלי בנין, מוקדש לעצים עתיקים וצמחייה בתל אביב ולגינות אקולוגיות שקמות בעיר. בליווי ספרותי של נדיה גרינברג
הסיור בשפה הרוסית

חזרה לרשימה