אירוע קונצרט מוסיקה הודית קלאסית - אלוקש צ'אנדרה

קונצרט מוסיקה הודית קלאסית - אלוקש צ'אנדרה

הזמנה: 

 

אלוקש צ'אנדרה נגן סיטאר החולק את זמנו בין וינה וכולכתא
תלמידו של נגן הסיטאר האגדתי ראווי שנקר
בקונצרט מוסיקה הודית קלאסית
חזרה לרשימה