אירוע מפגש עם קבוצת אמנות נ.ו.מ

מפגש עם קבוצת אמנות נ.ו.מ

הזמנה: 

מפגש עם קבוצת אמנות נ.ו.מ מרוסיה, הקרנה של סרטה של הקבוצה ותערוכת ציורים של ניקולאי קופייקין.

חזרה לרשימה