פישקא קהילת צעירים דוברי רוסית בישראל הינה עמותה רשומה ומלכ"ר, מספר: 580526747
 
לעיונכם, המסמכים הבאים:
 
 
חברי הועד של פישקא הם המתנדבים הנבחרים של העמותה:
 
יבגני אונוצ'ין
אריאל שינקין 
יוליה כצוביץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חברי הועד הביקורת של פישקא:
 
מרק דמטוב
אלכס בלסקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יושבת ראש אסיפה כללית: 
 
נדיה גרינברג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי התפקידים בעמותה:
 
   
  הלן בוצ'ומנסקי ריטה ברודניק  
  יו"ר עמותה ומייסדת  מייסדת ומנהלת שותפה